• Contributie & Lidmaatschap

  Zoals besloten in de ALV van april 2015 is ieder lid verplicht om de contributie per kwartaal en middels automatische incasso te voldoen.

  Voorts maken wij u er op attent dat het van uitermate groot belang is, om voor een soepel verloop, uw gegevens up to date te houden en verwachten dan ook dat veranderingen (adres, mail, rekeningnummer enz.) worden doorgegeven aan de ASW ledenadministratie middels mailadres ledenadministratie@vvasw.com.

  Voor vragen/opmerkingen omtrent de inning van de contributie gebruikt U debiteurenasw@gmail.com 

  Wij hopen weer op een mooi sportief seizoen.

  Namens het bestuur, Edwin Verweij (penningmeester)

 • Contributie seizoen 2019-2020

  Contributie seizoen 2019/2020

   

  Leeftijdsgroep  JAAR 2019-2020   KWARTAAL 2019-2020 
  JO19/MO19 en JO18/MO18  €               213,95  €                              53,49
  JO17/MO17 en JO16/MO16  €               202,16  €                              50,54
  JO15/MO15 en JO14/MO14  €               191,45  €                              47,87
  JO13/MO13 en JO12/MO12  €               177,53  €                              44,38
  JO11/MO11 en JO10/MO10  €               166,82  €                              41,71
  JO9/MO9 en JO8/MO8  €               149,69  €                              37,42
  JO/MO 7  €                 74,85  €                              18,72
  Ministars/Welpenvoetbal    
  Autisten  €               118,07  €                              29,52
  Autisten + competitie  €               150,20  €                              37,55
  Senioren Man /Vrouw 18+ VELD  €               242,32  €                              60,58
  Senioren Man /Vrouw 18+ ZAAL  €               233,84  €                              58,46
  Senioren Man/Vrouw 18+ VELD EN ZAAL  €               362,76  €                              90,69
  Recreanten 18+  €               120,76  €                              30,17
  Niet Spelend Lid  €                 55,08  €                              13,77
  Donateur  €                 25,00  
  Donateur 65+  €                 15,00  
  Erelid         


  Voor het sociaal lidmaatschap alleen voor veldvoetbal (10 wedstrijden) geldt een korting van 25% op de bovengenoemde bedragen. Voor dit lidmaatschap heeft u wel een akkoord nodig van het bestuur.

  1. Bij het lidmaatschap is het uitgangspunt dat de contributie per kwartaal en via automatische incasso wordt ge-ind.
  Zorg dat wij in het bezit van uw email adres zijn dan krijgt u voorafgaand aan elke incasso van ons bericht.

  Debiteurenadministratie
  Per kwartaal wordt gecontroleerd of de automatische incassos inderdaad succesvol zijn ge-ind. Indien de automatische incasso niet is gelukt ontvangt u een herinnering. Deze gaat via de mail! Bij een achterstand en niet voldoen van de contributie volgt een laatste waarschuwing. Daarna zal ASW de vordering direct uit handen geven aan Excellent incasso. De bijkomende kosten zijn voor uw rekening. Overigens houdt het bestuur zich het recht voor om van deze regel af te wijken.
  Voor de overige leden zal het verzoek tot jaarbetaling in september 2018 op de mat liggen. Bij niet voldoen van de jaarrekening zal ASW ook deze vordering uit handen geven.
  Dit geldt dus ook voor de leden waarvan ASW geen geldig bankrekeningnummer heeft!


  2. Voor JO 7/8/9, MO 7//8/9, JO 11/10 en MO 11/10 geldt dat de eerste maand van het lidmaatschap wordt beschouwd als een proefperiode.


  3. Indien om redenen van werk, scheiding of andere sociale factoren niet een heel seizoen kan worden gespeeld, kan er bij de Technische Cie. (jeugd en senioren) een beroep worden gedaan op het sociaal lidmaatschap. Het verzoek wordt door de TC en de penningmeester beoordeeld. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, krijgt u 25% korting op de contributie.

  Lid worden van ASW! 

  https://www.vvasw.com/aanmelden-lidmaatschap/

  Twijfel je om lid te worden? Of wil je eerst de groep leren kennen? Het is bij ons altijd mogelijk om een aantal keer op proef mee te trainen voordat je lid wordt van onze mooie vereniging.

  Voor jeugd:
  Contactpersoon: Hanny Simonis
  Mailadres: simonishanny@hotmail.com

  Voor senioren:
  Contactpersoon: Jan Hermans
  Mailadres: jan-hermans@hotmail.nl

 • Afmelden lidmaatschap en overschrijvingen.

  OPZEGGEN:
  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, bij voorkeur per e-mail via ledenadministratie@vvasw.com of anders per brief aan de ledenadministratie (adres zie onderaan).
  Na ontvangst ontvangt u van ons een bevestiging. Indien u geen bevestiging ontvangen heeft dan is het lidmaatschap niet opgezegd.

  Opzeggingen via leider of trainer worden beslist niet in behandeling genomen.

  Wij verzoeken u vriendelijk dit, wegens administratieve redenen, liefst zo snel mogelijk maar beslist voor 30 juni 2020 aanstaande te doen.

  LET OP! Zij die zich in de loop van het seizoen als lid afmelden, zijn verplicht de contributie voor het hele seizoen te voldoen.

  Op het aanmeldingsformulier dat is ondertekend staat dit ook vermeld.

  Het nieuwe seizoen loopt van juli tot juli, dat houdt in dat de contributie voor het lopend seizoen betaald dient te worden. De contributie loopt via het incassobureau.

  Voor bezwaar verwijs ik u naar het hoofdbestuur. (bestuur@vvasw.com)

  OVERSCHRIJVEN:

  De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Doe dit wel voor 15 juni 2020.
  Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
  Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging.

  Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren.
  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

  De betreffende speler moet voldoen aan de financiële verplichtingen.
  De betreffende speler moet worden afgemeld bij de oude vereniging.
  Ook eventueel in bruikleen gegeven kleding dient ingeleverd te zijn!
  Zorg dat bij het overschrijven alles in orde is, het voorkomt een onnodige vertraging.

  v.v. ASW
  Ledenadministratie
  Postbus 382
  2740 AJ Waddinxveen
  ledenadministratie@vvasw.com